چکیده های قلم من

حالا که آمده ای چترت راببند در ایوان این خانه به جز مهربانی نمی بارد

مطالبی قاطی ورقاطی(آش شله غلم کار(شایدم قلم کار)،قاطی پاصی،اصن یه وضعی و.......)

امروز آخرین امتحانم رودادم که الحق و انصاف معادل با تمام امتحانات دشوار بود امروز امتحان زبان دادم [گریه]ضمن این که ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 139 بازدید
آبان 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
5 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
5 پست
مرداد 91
6 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
6 پست
اسفند 90
8 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
14 پست
تیر 90
1 پست
روز_قدس
1 پست
غزه_1393
1 پست
نسا_75
1 پست
بیل_نوشت
1 پست
بنیامین
1 پست
برکه_خلف
1 پست
مرگ
1 پست
22
1 پست
محرمیه
1 پست
زبانستان
1 پست
من_و_بابا
1 پست
خدیجه
1 پست
مبعث
1 پست
27_رجب
1 پست
جشن_تولد
1 پست
تلنگر
1 پست
مهدی_(عج)
2 پست
آقا_جان
2 پست
آقا_سلام
1 پست
نوروز_92
1 پست
نوای_پدر
1 پست
فیزیک
1 پست
مجلس_قم
1 پست
سلام
1 پست
خداحافظ
1 پست
ابوالفضل
1 پست
عباس
2 پست
چند_نکته
3 پست
14_سالگی
1 پست
غدیر
2 پست
عید_غدیر
1 پست
ایران
4 پست
کوروش
1 پست
آتن
1 پست
زلزله
1 پست
تاسف
2 پست
سقا
1 پست
علی
2 پست
13_رجب
1 پست
بابا
1 پست
پدر
1 پست
پدرم
1 پست
مرادم
1 پست
عشق
1 پست
مادر
1 پست
روز_مادر
1 پست
سرزمینم4
1 پست
سرزمینم3
1 پست
اولین_ها
1 پست
دعا
1 پست
علوم
1 پست
خبیثانه
1 پست
پاییزان
1 پست
شوکه_شدن
1 پست
علی_(ع)
2 پست
تشکر
1 پست
درددل
1 پست
امام_حسن
1 پست
خبر_خوب
1 پست
یک_نوشته
1 پست
وطنم
1 پست
سرزمینم
1 پست
امام_رضا
1 پست
علی_اکبر
1 پست
بن_حسین
1 پست
اول_مهر
1 پست
معرفی
1 پست
عید_فطر
1 پست
قدس
1 پست
21_رمضان
1 پست
شب_تیغ
1 پست
قرآن
1 پست
مازندران
1 پست
یک_خاطره
1 پست
فاطمه_(س)
1 پست
مقدمه
1 پست