علی از دیدگاه بزرگان

کتاب شهسوار اسلام کابریل دانگیزی / ت:کاظم عمادی سال............. عهد حجر زمانی که شیعیان همش 150000000نفر بودند و اهل تسنن 250000000نفر بودند

باید دیدی علی چنانکه گروهی می گویند تنها شخصیتی بی چیز بو ده است یا.... 

چگونه می توان مردی که 150000000نفر او را پیشوای نخست خود می دانند مردی که 250000000او را پاس داشته خلیفه ی چهارم خود می دانند 30000000نفر او را تا سرحد خدایی پیش می برند و تمام دنیا او را پاس می دارد انسانی بی چیز دانست؟

ناپلون بناپارت:

زود باشد که ما به قوانین مدنی علی این عظیم ترین شخصیت تاریخ بشر روی بیاوریم

رابرت وپر مورخ بزرگ و شرق شنا س

ما نمی توانیم علی را دوست نداشته باشیم که او مجموعه ای است از تمام خوبی ها

مارژیان موله:

کدام اسطوره ی جهانی همچون علی فصاحت,بلاغت و شجاعت و ...... را باهم دارد نکند ناپلون در میدان سخن بی نظیر بود یا رولان یا بایار متون مقدسه را استادانه تفسیر کرده است آیا می توان سن تماس داکن یا پاپ یا..... را شمشیر بدست در حال حمله به دشمنان را حتی تصور کرد ما هرگز نخواهیم توانست پاسخی به خواسته ی شیعه مبنی بر ای اروپای متمدن یک علی را به ما در تاریختان نشان بدهید بدهیم

پیامبر

بسیار در شرح منز لت شهسوار اسلام گفته اند اما در بر گیرنده ی همه ی نکات این حدیث است

ای علی تو برا ی من به منزله ی هارونی برای موسی

آری علی یعنی فراسوی نیاز بشر یعنی......

 

/ 3 نظر / 15 بازدید
سما

آفرين ممنون از مطلب خوبت[گل]

بهاره

به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند......چو علی گرفته باشد سرچشمه ی بقا را

سما

گر میخواهی بدانی چقدر ثروتمندی سکه هایت را نشمار… قطره ای اشک بریز و دستانی که برای نریختنش دراز میشود را بشمار……