عاشقانه های علی(ع) و زهرا(س)

امشب بنت نبی از این جهان می رود امشب ام نبی از این جهان می رود 

کجاست بیت الاحزان تو علی جان پرستوی عاشقت را در کدامین گوشه ی مدینه به خاک سپرده ای؟ هنوز رد پای فاطمه آن جا که آسمان زمین نشست در کوچه ها هست هنو آزرده خاطر است گوش مدینه از صدای مردمانش که می گفتند

باز هم ناله های زهرا شروع شد.

انگار این حقیقت هنوز جاری است هنوز از این سوی تا آن سوی حجاز عاشقانه های تو را به یاد دارند :

"خدا حافظ زهرا گر چه من مسیحای ملائکم ای مسیحای من خداحافظ ای شیر خفته ام خداحافظ ای گریه های عاشقانه خداحافظ ای یادگار احمدی خدا حافظ ای بنت محمود خداحافظ ای ناله های بی قرار خدا حافظ ای نور چشم مصطفی خداحافظ ای ای آخرین سدار من خداحافظ ای اولین یار من خداحافظ ای کوه من خدا حافظ ای دومین سوگ من خداحاوض ای جان مصطفی خداحافظ ای جان جانان من شکسته یک بغل آرام نشسته ام من سر الله ولی تو خبر داری از دل من تو ای محرم اسرار من خداحافظ ایآخرین جان من خداحافظ ای سوز فریاد من خداحافظ ای یادگارت فدک خداحافظ ای شمشیر در نیام من خداحافظ ای عشق بی غروبم."

و انگار هنوز آسمان نجوا می کند عاشقانه های زهرا را:

"علی جان تو فریاد نکش آسمان از فریاد تو می لرزد علی جان تو گریه نکن جهان از برای تو باید بگرید علی جان تویی مظلوم من علی جان تو دیدی نیلی صورت من علی جان تو دیدی بازوی من علی جان تو دیدی مرا در را و دیوار علی جان تو دیدی محسن من علی جان برو خدانگهدار تو خداحافظ ای اولین طلوعم خداحافظ ای آفتاب بی غروبم."

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
باران

بسیار زیبا بود.

باران

مگر این مطالب از تراوشات قلم خودتان است که انقدر ژست میگیرید؟