تاریخ سرزمینم5

چندی بعد از مهاجرت آریایی ها حکومت های محلی شکل گرفت چندی بعد مادها که حکومتی را در دهات(نه روستا زیرا روستا ها بزرگتر از دهات ها هستند) هگمتانه تشکیل داده بودند به سرعت مواجه با خطر آشوریان شدند آشور ها سریعا مردم صنعتی ولی بدور از قوای نظامی قدرتمند ماد را غارت می کردند و به سمت پارت ها پیش می تا ختند پارت ها جنگجو بودند ولی هر گز از قوای صنعتی و اسلحات پیشرفته برخوردار نبودند به همین علت در بعض اوقات متحمل شکست های سنگین می شدند آشور ها توان عبور از فلات مرکزی و غربی ایران رو نداشتند امایکبار که از سمت بابل به پارس هجوم آوردند پیروزی عجیبی رو بدست آوردند زیرا پارس ها عادت نداشتند که با قومی اینچنین وحشی رو در رو بشوند اما بار بعدی که همچین جسارتی رو انجام دادند با پاسخ محکم پارس ها که هم قدرت نظامی عجیبی داشتند و هم در صنعتحتی از بابلی ها و مصری ها هم جلو افتاده بودند مواجه شدند× سر انجام در زمان هوخشتره که ایرانی ها با بابلی ها متحد شدند سرانجام ماد ها رو شکست دادند البته مادها بع از هوخشتره از قدرت اعجاب انگیز پارس ها تریدند و جلوی پیشرفت نظامی و صنعتی اون ها رو گرفت این آغاز انحطاط ما دها بود که در متن بعدی بهش اشاره می کنم

 

 

×: فکر کردید جملش خیلی طولانی شد باید برید کتاب بینوایان رو بخونید طولانی ترین جمله ی جهان توی اونه که 6 صفحه طول می کشه 

/ 2 نظر / 16 بازدید
بهنام

خوب بود محمد رضا ادامه بده [لبخند]