نوروز ((انجمن آزار معلمین))

سلام با تبریک عید باستانی نوروز پیشنهاد می شود خدمت معلم عربی رسیده و بگویید

فرخنده نوروز باستانی بر همگان مبارک باد(کلا یک کلمه ی عربی هم نداشت)

سپس خدمت معلم دینی برسید و بگویید

آیا شما حدیث نوروز از قول امام صادق(ع) راشنیده اید؟

سپس بگویید ایشان می فرمایند در نوروز ایرانیان چنان می کنند و چنین سپس بگویی در آخر کار می فرمایند ایرانیان در نوروز به دیدار بزرگان می روند و از ایشان صله می گیرند و ای عرب چون این عید عید ماست شما آن را ضایع کردید و ایرانیان پاسش داشتند(البته این قسمت آخر برای معلم عربی هم کار ساز است)

سپس اگر عیدی را نگیرید دیگر خیلی شوت و بوووووووووووووووووووووووقید!!!!!!!!!!!!!!!

سپس به سراغ معلم ادبیات بروید و بگویید

انا تبریک می گم عید المبارک السعید المیمون النوروز(برای ضایع نشدن زیاد یکی دوتا کلمه ی فارسی هم داره)

البته تبریک نوروز برای معلم ادبیات راه حل دیگری هم دارد به شرح زیر

نامه ای به این مضمون برای معلم ادبیات بفرستید

طبریک ارظ می کنم خدمط شما معلم اظیضم اید نورظ را و امید وارم ثالی صرشار از ثلامطی را طجربه کنید

دانشآموز نخبه ی شما در درث دیگطه.............

بله یا می توانید به معلم دل نازک هنر پیشنهاد 

تشریح دل و روده ی ماهی قرمز سفر ه ی هفت سینشان را  بدهید

یا به معلم ریاضی اتان پیشنهاد 

اندازه گیری قیمت سبزه ی شب عیدتان که به اندازه ی هیکل معلم بوده و پسر یا دختر ایشان را ترغیب به خریدش کرده اید را بدهید

 برای بقیه ی معلم ها هم خودتان ابتکار به خرج دهید مثلا معلم حرفه را مجبور به خوردن شیرینی فوق تلختان که اتفاقا دست پخت خو تان است بکنید

من از هم اکنون صفر های چیده شده در کارنامه ام را می بینم پس لطف کنید و ما بقی ابتکارات را خودتان به خرج داده  فسفر سوزانده و برای ما ارسال کنید

با  تشکر

س.م.ر.ع

/ 1 نظر / 24 بازدید
باران

بهار قصه ی قدیمی زیبا و تکراری زمین پیر است... انچه در این میان نو می شود نسبت انسان است و دانایی... سال نو بر شما و خانواده محترمتان مبارک.