عشق

دختری به کوروش بزرگ گفت:من عاشقت هستم

کوروش گفت:لیاقت شما برادرم است که از من

زیباتر است و پشت سر شما ایستاده

دخترک برگشت ودید کسی نیست

کوروش گفت:اگر عاشق بودی پشت سرت را نگاه نمیکردی

/ 2 نظر / 18 بازدید
پرنيا

[دست][دست][دست] خيلي عالي بود! [دست][دست][دست]